Vzor oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vzor oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Jméno a příjmení zákazníka
Adresa zákazníka
Telefon a e-mail zákazníka

Slávek Rydval
IČ 02416557
Prvomájová 1353/4
153 00 Praha 5 – Radotín

Praha, aktuální datum

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne datum jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.elebedial.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem byl popis zboží. Toto zboží jsem převzal(a) dne datum.

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši cena Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. číslo bankovního účtu zákazníka, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

……………………………………….

(vlastnoruční podpis zákazníka)

Přílohy:

  • Kopie kupního dokladu